Seværdigheder

Vores beliggenhed giver Dem mulighed for indenfor kort afstand at besøge bla. følgende steder:

Ribe – Danmarks ældste by
Sidst men ikke mindst skal nævnes Danmarks ældste by, Ribe.
Byen ligger kun 11 km. væk og her er rig mulighed for en masse spændende og flotte oplevelser. Bla. kan nævnes: Ribe Domkirke, gågaden med de mange flotte og gamle huse, Skibbroen hvor der bla. er marked om sommeren, Ribe Vikingemuseum, eller I kan komme på tur med vægteren.
Her kan Nationalpark Vadehavet også opleves på tæt hold.
Læs mere på www.ribe.dk

Esbjerg
Byen Esbjerg ligger kun 30 km. væk og her er der mulighed for at bade i Svømmestadion Danmark, besøge Fiskerimuseet eller opleve teater/musik i Musikhuset.
Læs mere på www.esbjerg.dk

Rømø
Tag turen over Rømø dæmningen og besøg øen Rømø med en af Danmarks bedste badestrande. En tur på ca. 50 km.

Nationalpark Vadehavet og Mandø.
Kør til Mandø Ebbevej i Vester Vedsted. Oplev den spændende køretur med traktor gennem Vadehavet og besøg Mandø med dens unikke natur. En tur på ca. 25 km.
Læs mere på www.mandoeturist.dk

Legoland – Billund
I en afstand af ca. 50 km. er De i billund, hvor oplevelsesparken Legoland er turen værd, især for børnefamilierne.
Læs mere på www.legoland.dk

 

 

 

Sights

Our location allow you within a short distance to visit b. following places:

Ribe – Denmark’s oldest town
Last but not least, you should take the time to vists Denmark’s oldest town, Ribe.
The town lies only 11 km. away and there is ample opportunity for a lot of exciting and beautiful experiences.  The sights includes: the Cathedral, the pedestrian street with many beautiful and ancient houses, ”Skibbroen” with a market in the summer, Ribe Viking Museum, or you can go on tour with the watchman at night.
Here in Ribe you can also experienced Wadden Sea National Park at close range.
Read more at www.ribe.dk

Esbjerg
The city of Esbjerg is located only 30 km. away and here is the opportunity to swim in the Swimming Stadium Denmark, visit the Fishing Museum or experience the theater / music at the Concert Hall.
Read more at www.esbjerg.dk

Rømø
Take the tour over Rømø dam and visit the island of Rømø with one of Denmark’s best beaches. A trip around. 50 km.

Wadden Sea Mandø.
Run for Mandø tide road in North Vedsted. Experience the exciting journey by tractor through the Wadden Sea and visit Mandø with its unique nature. A 25 km. drive from here.
Read more at www.mandoeturist.dk

Legoland – Billund
At a distance of approx. 50 km. you will be in Billund, where the entertainmentpark Legoland it self is worth the trip, especially for families with children.
Read more at www.legoland.dk